Nieuws

22 mei 2017

Zeven ijkpunten van een gezonde gemeente

Een vrije bewerking van de zeven ijkpunten van een gezonde gemeente uit het “Handboek gezonde gemeente” door Robert Warren. Een gezonde gemeente…..

  1. is bewogen door het geloof. Geloof is een levende zaak en wordt steeds gevoed door samen de bijbel te bestuderen en daarbij de relatie met het gewone leven te leggen. Ook de diensten zijn gericht op het levend houden van het geloof, zijn geďnspireerd door de bijbel. 
  2. richt zich naar buiten. Voorop staat bewogenheid om de vragen van gerechtigheid en vrede, lokaal en mondiaal. Geloof en dagelijks leven is met elkaar verbonden. De gemeente is meer gericht op geven dan op ontvangen. De gemeente is actief in de lokale gemeenschap, geworteld in de lokale samenleving en werkt samen met andere kerken en groepen. 
  3. zoekt naar wat God wil. De gemeente bezint zich geregeld op de vraag wat God van ons vraagt. Het gaat om bezinning op roeping, visie en missie van de gemeente, om de identiteit van de gemeente en niet puur om wat er gedaan moet worden. 
  4. realiseert zich de kosten van verandering en groei. Als er een crisis uitbreekt ziet men dat eerder als een kans dan als een breukpunt. Men is uit op vernieuwing zonder de lessen uit het verleden te negeren. Men durft risico’s te nemen en te leren, men is creatief in het zoeken van nieuwe mogelijkheden. 
  5. gedraagt zich als gemeenschap. De gemeente bestaat niet uit individuen, maar is een echte gemeenschap. Daarvoor is goed leiderschap nodig en goede begeleiding van vrijwilligerswerk, zodat dit de gemeenschappelijke ervaringen ten goede komt. Er wordt geďnvesteerd in relaties en samenwerking, vaak in kleine groepen. 
  6. maakt ruimte voor allen. Nieuwe mensen zijn niet alleen welkom, maar er wordt in hen geďnvesteerd. Daarbij is het belangrijk dat verschillen er mogen zijn, ja, verschillen als een verrijking gezien worden van het gemeenteleven. Iedereen mag haar/zijn bijdrage leveren aan gemeente zijn. 
  7. doet een paar dingen en doet die goed. Er worden keuzes gemaakt van wat de gemeente doet naast datgene dat altijd moet gebeuren: de diensten, het pastoraat, beheer en administratie. Men neemt niet teveel hooi op de vork en daardoor hebben vrijwilligers plezier in hun taak. Men is blij met wat er wel gedaan wordt en niet gespannen over wat er niet gebeurt.


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl