Agenda

 
 
3 oktober 2018, 14:00 uur

Dichtpresentatie Wytze Brandsma God is het antwoord niet

Doopsgezinde kerk Dordrecht

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het diaconale project Kinderrestaurant Crabbehoeve.

Bij de oecumenische theologische uitgeverij Narratio verscheen in januari 2018 de vierde druk van Brandsma’s debuutbundel God is het antwoord niet. In deze bundel maakt hij kenbaar dat de essentie van geloven niet in de slaafse navolging ligt, maar dat wij zelf worden uitgedaagd om een antwoord op het leven te geven. Brandsma wil met zijn aforistische en  levensbeschouwelijke teksten in zo weinig mogelijk woorden een beroep doen op de verbeelding van de lezer. Er zitten in zijn gedichten meerdere lagen, ze dragen de context met zich mee waarin ze geschreven zijn, verwijzen soms naar opgedane ervaringen of Bijbelse verhalen en willen ruimte bieden om de eigensituatie er op te betrekken.

Als vervolg op deze dichterlijke arbeid presenteerde Brandsma onlangs zijn tweede dichtbundel  De naakte waarheid. De dichter laat hierin eveneens blijken weinig met kerkelijk dogmatisme en strak religieuze voorschriften van doen te hebben en positioneert zichzelf als zinzoeker. Hij speelt met woorden, schildert met taal en zoekt naar woorden om iets uit te drukken wat hij over een bepaald thema zeggen wil. In De naakte waarheid  komen onderwerpen over intermenselijke relaties en de kwetsbaarheid van het individu meer naar voren.

Brandsma is werkzaam geweest in de maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs, het pastoraat en de gezondheidszorg. Na zijn pensionering nam hij de pen op om dichten. Tijdens zijn dichtpresentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast bestaat na afloop de mogelijkheid om één van de dichtbundels van Wytze Brandsma aan te schaffen. 

Foto met toestemming overgenomen van https://sa24.nl/humaniteit-kun-je-niet-aan-de-schepper-overlaten/


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl