Nieuws

4 mei 2018

AVG komt eraan

Op onze ledenvergadering hebben we al besproken dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) eraan komt. We hebben toen gezegd dat we de nadere informatie van de ADS zouden afwachten. Vandaag is die informatie binnengekomen. We gaan ons er als Kerkenraad over buigen. Maar er zijn al een paar zaken die met onmiddellijke ingang niet meer mogen:

  • Rondslingerende ledenlijsten (digitaal of op papier, in de kerk of thuis)
  • De ledenadministratie mag niet in een PC zonder inlogcode zijn, of in een vrij toegankelijke kast.
  • Publicatie in kerkblad, digitale nieuwsbrief en/of op de website van verhuisberichten, ziekte, thuiskomst uit ziekenhuis, jubilea, geboorte, bloemengroet etc. Ik ga er vooralsnog van uit dat de wel-en-wee-mails, indien de betrokkene daar toestemming voor geeft, verstuurd mogen worden.

Wat moeten we wel doen:

  • Zodra we van de ADS de betreffende formulieren binnen hebben zullen we de leden en vrienden expliciete toestemming vragen.
  • In de komende Schakel hoop ik meer uitgebreid informatie te kunnen verstrekken over de gevolgen van de AVG.
  • Zodra meer duidelijkheid is zullen we op een zondag na de dienst een ledenvertoeving organiseren waar we de leden en vrienden zullen informeren en er vragen kunnen worden gesteld. 


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl