> nieuws

Nieuws

 
22 december 2019

Henri Nouwenlezing Trinitatiskapel

Noteer alvast: 24 januari 2020, 20:00 uur Henri Nouwenlezing in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 20 door Erik Borgman, hoogleraar filosofie en religie aan de Universiteit van Tilburg.
De lezing wordt omlijst door muziek en zang. Na de lezing gesprek met de zaal.
De toegang is vrij, ieder is welkom. Na afloop een vrijwillige collecte.

Wie was Henri Nouwen?
Henri Nouwen ( 1932–1996) was een Nederlands katholiek priester van het aartsbisdom Utrecht, hoogleraar aan de Yale en Harvard universiteit (VS) en schrijver van een groot aantal spirituele werken. Hij brak zijn wetenschappelijk carrière af op het hoogtepunt om zich te wijden aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking  in een van de Arkgemeenschappen, L'Arche Daybreak in Canada. Maar hij bleef actief als geliefd predikant (o.a Hour of Power), auteur van religieuze geschriften en talloze brieven. Zijn  bekendste werk is Eindelijk Thuis, een overdenking over de Verloren Zoon bij het beroemde werk van Rembrandt in de Hermitage. Hillary Clinton putte er troost uit na haar verloren Presidentschap. Nouwen heeft veel aanhangers in de VS, Canada en Zuid Amerika. In Nederland draagt de Henri Nouwen Stichting zijn gedachtegoed uit. (nouwen.org)
Wie is Erik Borgman?
Professor Borgman is hoogleraar filosofie en religie aan de Universiteit van Tilburg, Directeur van het Cobbenhageninstituut  en leider van het onderzoeksprogramma Katholiek Uitzicht. Borgman schreef een aantal boeken en essays. Hij publiceert in internationale tijdschriften en is een gevraagd spreker over geloof en maatschappij.

Waarom 24 januari ?
Op 24 januari vieren wij Henri’s 88e verjaardag. Henri heeft Dordrecht meermaals bezocht en heeft ook in deze regio vele volgelingen.

Nadere info: Ad Kazius ad@presentonline.nl of Ton Delemarre tonada@planet.nl


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl