> nieuws

Nieuws

 
25 mei 2020

Openbare online colleges

Tekst: Iris Speckmann
Fotografie: Ramon Philippo 

Juni 2020
OPENBARE COLLEGES (online)

gegeven door Chris Doude van Troostwijk, Visiting Professor
VRIJZINNIGE THEOLOGIE 
Doopsgezind Seminarium, VU

Voor ieder die zoekt naar theologische en zingevende verdieping goed nieuws: Chris Doude van Troostwijk geeft in juni weer Open Colleges aan de VU. Omdat we op dit moment niet weten hoe lang de coronamaatregelen worden gehandhaafd, wordt deze reeks online aangeboden via Zoom.

De Postmoderne Theologie wordt via een intrigerende omweg benaderd, namelijk via een bezinning op de vraag: `Wat betekent het belijden van geloof?' Daarbij wordt kerkvader Augustinus (354-430) in dialoog gebracht met de grondlegger van de postmoderne filosofie, Jean-François Lyotard (1924-1998). 

Formaliteiten:
• Titel van de collegereeks: Postmodern Belijden. Aurelius Augustinus voor vrijzinnigen.
• Data: 2, 4 ,9, 16 juni 2020: ochtend - hoorcollege, middag - werkcollege 
• Studiewijzer: www.vrijzinnigetheologie.com
• Aanmelden is noodzakelijk: Seminarium@doopsgezind.nl 
• Om de colleges bij te kunnen wonen, dient u de Zoom software te installeren op uw computer. Voor aanvang van ieder college ontvangt u een link en toegangscode tot de bijeenkomst.
• NB: Deze colleges staan open voor alle belangstellenden en zijn gratis bij te wonen. De colleges worden gegeven op academisch masterniveau. De reeks is intensief; naast de online colleges wordt van deelnemers verwacht dat zij de opgegeven literatuur lezen. 
• Studielast: 2,5 ECTS. Een bewijs van deelname is op aanvraag beschikbaar, en wordt verstrekt op basis van actieve deelname (offline en online).

Klik hier voor meer informatie

Open colleges postmodern belijden


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl