> nieuws

Nieuws

 
20 mei 2020

Online kerkdienst vanuit de Doopsgezinde kerk Dordrecht

De ADS zendt op zondag 24 mei de online kerkdienst uit vanuit de Doopsgezinde kerk in Dordrecht.

Voorganger is ds. Han Cuperus
Pianist: Walter Wagenaar

Orde van dienst

Welkomstwoord (door kerkenraadslid)
Aansteken van de paaskaars
Zingen: lied 275 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig' vers 1
Bemoediging en groet
Zingen: lied 275 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig' vers 4
Gebed
Zingen: lied 868 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' vers 2 en 5
Lezen uit het nieuwe testament: Johannes:17:14-26
Zingen: lied 969 'In Christus is noch west noch oost' vers 1, 2, 3 en 4
Overdenking
Muziek
Gebeden: dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader
Zingen: lied 657 'Zolang wij ademhalen' vers 1, 2, 3 en 4
Uitzending en zegen


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl