> nieuws

Nieuws

 
26 juni 2020

Verbinding

Heeft u dat ook wel eens? Het gevoel dat er geoordeeld wordt zonder enige nuancering? Of dat onderwerpen tegenover elkaar worden gezet, terwijl je je afvraagt of het werkelijk tegengestelden zijn? 
Zo wordt er gemopperd over hoe om te gaan met de coronamaatregelen. De een vindt dat we te los en de ander vindt dat we te strak met de regels omgaan. Iedereen lijkt er wel een mening over te hebben. Ik hoor mezelf overigens ook zo nu en dan mopperen over deze maatregelen, zoals onlangs over de versoepelde, maar toch beperkte bezoekregeling in zorginstellingen.
Ik merk dat ik mij steeds meer ga storen aan uitgesproken meningen en oordelen en dat ik de behoefte heb aan nuancering. En in plaats van dat de verschillen te benadrukken, juist de overeenkomsten te zien en daarmee ook meer de verbinding met de ander te voelen.

Onlangs heb ik het boek 'De lessen van Ubuntu, de Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven', gelezen. Geschreven door de kleindochter van Desmond Tutu, Mungi Ngomane. Het begrip Ubuntu betekent zoveel als dat je altijd in verbinding staat met de ander. Het is het besef dat jij niet zonder de ander kan bestaan, dat de ander je maakt tot wie je bent. In 13 lessen benoemt Ngomane in thema's hoe je in je (dagelijks) leven uitvoering kan geven aan ubuntu. Elk thema is onderbouwd door diverse internationale onderzoeken. 
Zo schrijft ze over het kiezen voor het bredere perspectief om zoveel mogelijk begrip te krijgen voor een situatie. Vanuit verschillende invalshoeken een situatie bekijken. Eigenlijk weet ik dit wel, maar nu ik het zwart op wit zie staan word ik het mij weer bewuster. In les 7 wordt geschreven over hoop en dat hoop van ons vereist dat we vertrouwen hebben en ergens in geloven. Ook hier las ik eigenlijk niets nieuws, maar het bracht me er wel toe om de huidige samenleving te relativeren en in bredere kaders te kunnen zien.
En uiteindelijk helpt deze constatering mij om tegenwicht te geven aan een (ver)oordelende samenleving en weet mij bemoedigd steeds opnieuw de verbinding met de ander te zoeken. 
Het is zoals Martin Luther King zegt: "We moeten eindige teleurstellingen accepteren, maar nooit de oneindige hoop verliezen".

Janet Manting

Foto: Leo de Man


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl