> nieuws

Nieuws

21 augustus 2020

Coronaprotocol september

In september gaan we, na twee maanden de gastvrijheid van de remonstranten te hebben genoten, weer diensten houden in de doopsgezinde kerk. Helaas kunnen er in de 1,5 m-situatie slechts 20 à 25 personen in de grote zaal. In onderling overleg hebben we het volgende afgesproken.

Aanmelden
Meld je vóór de donderdag voorafgaande aan de betreffende zondag aan voor de dienst als je die wilt bijwonen.
Doopsgezinden via kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl
VEG-ers via secretariaat@vegdordrecht.nl.
Of telefonisch bij een van de kerkenraadsleden.

Op donderdagavond kijkt de gemeente die de dienst verzorgt hoeveel aanmeldingen er uit de eigen gemeente zijn en geeft door aan de andere gemeente hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Vervolgens krijgen de leden van de andere gemeente bericht of er al dan niet plaats voor hen is.

Voordeel van aanmelding is ook dat als er onverhoopt iemand met corona in de dienst is geweest, de gegevens voor contactonderzoek beschikbaar zijn.

Coronaprotocol
Kom niet met koorts, verkoudheid of griepverschijnselen.
U wordt ontvangen door de ouderling/het kerkenraadslid van dienst met een vriendelijke hoofdknik.
De garderobe is niet in gebruik. U kunt de jas meenemen naar de stoel.
Er staat een flesje met handalcohol bij de ingang op een tafel rechts van de deur.
De ouderling/het kerkenraadslid van dienst of de gastvrouw wijst aan waar u kunt zitten.
Op geselecteerde stoelen ligt een liedbundel voor u klaar.
Andere stoelen zijn met een sticker gemerkt als 'niet te gebruiken'.
Alleen huisgenoten zitten naast elkaar. Anderen houden 1,5 m afstand.
Tijdens de dienst zal door een beperkt aantal cantorijleden worden gezongen, de gemeente neuriet zacht mee.
Na de dienst verlaten we de kerkzaal weer op 1,5 m van elkaar. 
Er wordt voorlopig geen koffie geschonken. Neem eventueel zelf een flesje water mee.
Wees terughoudend met toiletbezoek.
De kerkenraadskamer is alleen toegankelijk voor de kerkenraad, de kosters, de predikant en muzikanten die ruim voor de dienst aanwezig zijn.
Door ons allen aan de afspraken te houden kunnen wij de veiligheid van ieder garanderen.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl