> nieuws

Nieuws

 
18 oktober 2020

We hebben God niet in onze broekzak

We luisterden naar het verhaal over de Farizeeërs en de Herodianen die Jezus de (strik)vraag stellen: is het geoorloofd dat wij Caesar belasting betalen of niet? Het is een klassieke spagaat tussen wereldlijke macht en God. Vergelijk het probleem dat kerken momenteel hebben: luisteren naar het dringend advies van de overheid of toch vinden dat iedereen naar de kerk moet kunnen.

Voor de Euro hadden we guldens en rijksdaalders met het randschrift 'God zij met ons'. Jan van Wijgerden vertelde dat hij het als kind wel een fijn gevoel vond om zo 'God in je zak te hebben'.

Jezus antwoordt: "geeft dus Caesar wat van Caesar is (het geld) en wat van God is aan God!".

In het verhaal uit Jesaja hoorden we hoe koning Cyrus de joden in Babylon de ruimte geeft om God te aanbidden, hun eigen namen te gebruiken en ook weer terug te keren naar Jerusalem. God belooft hem te zullen helpen bij de strijd tegen zijn vijanden. Kennelijk heeft Cyrus beter begrepen wat God met de wereld wil dan de joden zelf.

Altijd verrassend, de wegen van God. Een ding is zeker: wij hebben God niet in onze zak!


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl