> nieuws

Nieuws

 
20 april 2021

Het bijbels scheppingsverhaal 

Ik weet niet precies of wij drie of zes miljoen jaar oud zijn. 
Eerst was er een wezen, een aapachtige, die ontwikkelt zich, evolueert in miljoenen jaren tot de mens. Darwin's belangwekkendste werk - de evolutietheorie -  leert ons dat we toevallig deel uitmaken van een volstrekt toevallig tot stand gekomen natuurlijk verband.

Het is voor mij moeilijk vol te houden dat de aarde in zes dagen geschapen zou zijn, zoals dit vermeld wordt op de eerste bladzijde van de bijbel en nog altijd door vele joden en christenen als historische waarheid wordt beschouwd én beleefd.

Als adolescent stelde ik veel vragen over de schepping van de hemel, de aarde én het dierenrijk. Mijn stiefvader, doopsgezind predikant Simon Daalder, leerde me dat ik het bijbels scheppingsverhaal anders moest lezen. Niet als historische informatie over de wording van deze wereld, maar als een scheppingslied waarin de bestemming van deze wereld wordt bezongen. Het eerste woord dat bezongen wordt in het Scheppingslied stijgt boven de chaos uit ... LICHT. En in die verwarring van toen was bij toeval er een god die licht riep, en dan is er LICHT. - 'hij zag dat het goed was'. Zo is het begonnen, denk ik en zo begint het scheppingslied altijd weer opnieuw. 

Dit is geen wetenschappelijke theorie. Van zo moet het geweest zijn. Het scheppingslied wordt vervolgd door het verhaal van de mens in de tuin van Eden. Ik vraag mij nog steeds af, is er bij het ontstaan van aarde én mens meer in het spel geweest dan toeval? Volgens het bijbelse verhaal meer dan toeval, een god met een hart. 'Ken je mij?', vraag ik. Ja, ik kende je al.

De trouw, liefde en vriendschap van deze god daarover las ik in psalm 139 uit 'de 150 psalmen vrij' van Huub Oosterhuis. 'Hij had mij al gezien', zegt de psalmdichter. 

De eerste twee strofen vind ik zo mooi;

Gij
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Gij weet mijn gaan en mijn staan.
Gij kent mijn gedachten van verre,
mijn reizen en trekken, mijn rusten.

Mijn wegen, alle, zijn U bekend -
ieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.

Hans Fronczek

Afbeelding: ‘Geborgen’, olie op linnen, 80x70 cm. Marieloes Reek


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl