> nieuws

Nieuws

29 april 2021

Nog geen fysieke diensten

'Op 9 mei zal er echter Deo Volente (want je weet maar niet hoe de aantallen corona-patiënten zich ontwikkelen) weer een dienst worden gehouden in de Doopsgezinde Kerk. Ineke Roodhuijzen en ikzelf mogen deze dienst verzorgen. Volgende week in de nieuwsbrief informatie over waar aan te melden voor de dienst.'

Dit schreef Hermine vorige week in de nieuwsbrief. Echter, de kerkenraad heeft aan het begin van deze week opnieuw gekeken naar het opstarten van de fysieke diensten. Aanleiding was de dringende oproep van de ADS aan de doopsgezinde gemeenten 'om zeer terughoudend te zijn met het organiseren van fysieke diensten.' De ADS schrijft: 'Gezien de nijpende situatie in de ziekenhuizen en uit solidariteit met sectoren in de samenleving die nog niet open mogen, adviseert de ADS gemeenten om te overwegen de fysieke diensten uit te stellen tot een nader te bepalen datum.' (Advies ADS: blijf zeer terughoudend | Doopsgezind.nl) 
Unaniem heeft de kerkenraad besloten het advies van de ADS te volgen en voorlopig geen fysieke diensten te houden. We zijn blij en dankbaar dat Hermine en Ineke hun dienst nu op papier aanbieden. 
Toch houden we de hoop dat we vóór de zomer kunnen starten met de fysieke diensten. Zeker gezien het aantal mensen in onze gemeente dat al minimaal één keer is gevaccineerd. 

Namens de kerkenraad, Janet Manting


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl