> agenda

Agenda

 
23 januari 2022, 09:30 uur

Wereld Broederschapsdag

Noteer het alvast in de agenda: zondag 23 januari 2022. Zonder tegenbericht vieren we samen die zondag de Ringdag voor de gemeenten van de RZWN in Dordrecht.

Aansluitend bij het jaarthema 'Loslaten om te groeien, wat houd(t) je vast?' zetten we een volgende stap op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

In de achterliggende periode hebben wij veel momenten gekend van verdriet en onzekerheid. We hebben dierbare mensen en vertrouwde gewoonten moeten loslaten. Ook zijn er tijdelijke vaak creatieve mogelijkheden gevonden om met elkaar in contact te blijven.

Om vast te houden aan de wens elkaar weer te ontmoeten staat 23 januari vanaf 9.30 uur de koffie klaar. Door middel van verschillende activiteiten ervaren we wat van belang is om vast te houden en of los te laten. Om 15.30 uur is de afsluitende vesper gepland, zodat iedereen om 16.00 uur weer richting huis kan gaan. 

Namens de voorbereidingscommissie
Han Cuperus

Wereldbroederschapsdag World Fellowshipsday


Terug
 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl