> nieuws

Nieuws

 
9 oktober 2021

Inclusieve gemeenschappen bouwen in Zambia

U heeft deze maand de collectebrief van de Doopsgezinde Zending ontvangen. Helaas is het rekeningnummer van de Doopsgezinde Zending daarin onvolledig vermeld. Hierbij ter herinnering nog even het doel van de collecte. En het volledige rekeningnummer.

Vanuit Zambia ontving de Doopsgezinde Zending een aanvraag om een project rondom seksuele minderheden te ondersteunen. 
Het project omvat het ontwikkelen van Bijbelstudie- en theologisch materiaal over seksualiteit in het algemeen en verschillende seksuele en gender-geaardheden in het bijzonder en het geven van workshops om degenen die Bijbelstudie begeleiden te trainen op dit gebied. Daarnaast komen er bijeenkomsten met open en veilige gesprekken waar men over het thema van gedachten kan wisselen en worden er ondersteuningsgroepen opgezet voor verschillende seksuele minderheden, ook voor ouders en broers en zusters.
Het project wil werken aan beter begrip van menselijke seksualiteit vanuit het perspectief van de Bijbel en wil daarmee verdeeldheid en conflicten in de gemeenschappen verminderen of voorkomen en geweld tegen seksuele minderheden tegengaan.
De uitvoering ligt bij de All Africa Theological Education by Extension Association onder leiding van Kangwa Mabuluki, een vertrouwde partner van de Doopsgezinde Zending.
Hoe kunnen wij bijdragen?
We streven naar €5.000,- voor deze activiteit. Met elkaar maken we het verschil. Overmaken kunt u naar rekening NL91 TRIO 0338 5200 58 t.n.v. de Doopsgezinde Zending.


Terug
 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl