> nieuws

Nieuws

 
15 november 2021

Wereld Broederschapsdag

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zonder tegenbericht vieren we zondag 23 januari 2022 samen de Ringdag voor de gemeenten van de Ring ZuidWest Nederland in Dordrecht.

Aansluitend bij het jaarthema Loslaten om te groeien, wat houd(t) je vast?' zetten we een volgende stap op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. In de achterliggende periode hebben wij veel momenten gekend van verdriet en onzekerheid. We hebben dierbare mensen en vertrouwde gewoonten moeten loslaten. Ook zijn er tijdelijke, vaak creatieve mogelijkheden gevonden om met elkaar in contact te blijven.

Om vast te houden aan de wens elkaar weer te ontmoeten staat 23 januari vanaf 9.30 uur de koffie klaar in de Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28 te Dordrecht. Door middel van verschillende activiteiten ervaren we wat van belang is om vast te houden en wat om los te laten.

Om 15.30 uur is de afsluitende vesper gepland, zodat iedereen om 16.00 uur weer richting huis kan gaan.

Aanmelden kan bij Johanna Versnel-Schoen: versnelw@gmail.com
De kosten voor deze bijzondere dag bedragen Euro 10,- pp. Dit kan worden overgemaakt naar: Doopsgezinde gemeente Dordrecht
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37
Ovv Ringdag 2022. 
Mocht onverhoopt deze waardevolle ontmoetingsdag niet door kunnen gaan vanwege verder verscherpte coronamaatregelingen dan maken wij dat half januari bekend.

Namens de voorbereidingscommissie

Han Cuperus


Terug
 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl