Nieuwsbrief Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
5 ​juli 2020 
 

Beste mensen,

Vandaag weer voor het eerst naar de kerk. Fijn om zo bij elkaar te zijn. Volgende week weer kerkdienst in de remonstrantse kerk om 10:00. Dan een remonstrantse dienst waarin mw. ds. E.C. Gutteling-Sieverink voorgaat. 

Voor degenen die liever nog online diensten volgen, de ADS zendt wekelijks een dienst uit op het eigen Youtube-kanaal, maar lees het artikel hierover in deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief in het kader van de 'estafette verhalen' een bijdrage van Willemien Luytjes.

Iedereen een goede week toegewenst!

Namens de kerkenraad,

Hermine Dekkers


volgende dienst(en)
Zomerdienst
12 juli, 10:00 uur
Voorganger: Ds. E.C Gutteling-Sieverink
Waar: Remonstrantse kerk Dordrecht

afgelopen dienst(en)
Zomerdienst
5 juli, 10:00 uur
Voorganger: Ds. N.J. Cuperus
Waar: Remonstrantse kerk Dordrecht
Organist: Walter Wagenaar, Willemien Luytjes blokfluit, Iris, Ineke, Theo en Leo zang.
Orde van dienst
• muziek
• welkomstwoord
• aansteken van de kaars
• zingen: lied 283 'In de veelheid van geluiden' vers 1 en 2
• bemoediging en groet
• zingen: lied 283 'In de veelheid van geluiden' vers 3, 4 en 5
• gebed
• zingen: lied 905 'Wie zich door God alleen laat leiden' 
• lezen uit eerste testament: Ezechiël 37, de verzen 15 - 23
• zingen: lied 418 'God schenk ons de kracht' 
• lezen uit tweede testament: 1 Korinthe 12:27b - 13:3
• zingen: lied 974 'Maak ons uw liefde, God, tot opmaat' vers 1, 2 en 3 
• overdenking
• muziek
• gebeden: dank gebed - voorbeden - stil gebed - 'Onze Vader'
• zingen: lied 657 'Zolang wij ademhalen' vers 1, 2, 3 en 4
• uitzending
• zegen
• zingen: lied 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn' vers 1, 2, 3 en 4
• muziek

uitgelicht
Fijn weer naar de kerk!
Fijn weer naar de kerk!
Vanmorgen weer voor het eerst in maanden naar de kerk. Fijn nu weer fysiek de dienst bij te kunnen wonen, naar elkaar te kunnen zwaaien en op gepaste afstand elkaar te kunnen spreken. Vier zangers zongen de liederen, wie wilde kon meeneuriën. Lees meer >>
 

nieuws
Wonderen bestaan
Wonderen bestaan
In het kader van de estafette-verhalen wil ik doorgaan met  'de Geest die ik voel waaien'. Er zijn mij zoveel onverklaarbare, mooie momenten overkomen, daar wil ik graag een enkele van met jullie delen. Mijn zus Lida was ernstig ziek, zij had al 10 jaar borstkanker, het was inmiddels  uitgezaaid. Ik heb voor haar laten bidden, iedere woensdagochtend in Oud Katholieke Kerk. Zij wist dit niet. In haar laatste dagen heb ik het haar verteld. Haar reactie was heel bijzonder. Lees meer >>
 

Online kerkdiensten en auteursrechten Online kerkdiensten en auteursrechten
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft een YouTube kanaal genaamd 'Doopsgezind Nederland'. Elke zondag om 10 uur wordt er een viering uitgezonden, die nadien nog een week te bekijken is. Lees meer >>
 


  contact
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
S.M. Hugo van Gijnweg 12 | Dordrecht
Stuur ons een E-mail

agenda
26 augustus 10:​00 uur
Lectorentraining
Waar: Doopsgezinde kerk

links
Verhuur 

Laatste Doopsgezind NU 

Laatste Doopsgezind NL 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezinde Gemeente Dordrecht, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2020   Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
 

Bekijken in PDF-formaat