dg dordrecht > home

Van harte welkom

LogoDe Doopsgezinde Gemeente in Dordrecht is actief, warm en vredelievend. Dat ervaar je in de zondagse vieringen, waarin we ons samen laten inspireren. Verdieping vinden wij in bijbelstudie. Voor de oudere jeugd zijn er regionale activiteiten. Omzien naar elkaar is kenmerkend voor de gemeente en vanuit die kracht zetten wij ons in om ook anderen te helpen in onze diaconale projecten. Wij willen een vredesgemeente zijn en geven daar vorm aan door cursussen Geweldloos Communiceren aan te bieden in onze stad. Je bent van harte uitgenodigd om eens te komen kijken.

Volgende dienst(en)

1 november 2020, 10:15 uur
Kerkdienst VEG
Voorganger: Ds. D.G. Durieux
Waar: Doopsgezinde kerk Dordrecht
Organist: Cor Groenendijk

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

10-11-2020, 20:00 uur Kerkenraadsvergadering Do-Re-VEG (Online)
12-11-2020, 13:30 uur Middagbijbelkring (Doopsgezinde kerk)
12-11-2020, 20:00 uur Geloofsgespreksgroep (Doopsgezinde kerk)
18-11-2020, 10:30 uur Zusterkring (Doopsgezinde kerk)
19-11-2020, 20:00 uur Kerkenraadsvergadering Do (Doopsgezinde kerk)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Vrede

Vrede
Onlangs kreeg ik het boekje 'Samengeroepen om vredestichters te zijn. Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Mennonite World Conference 1998 - 2003', uitgegeven door de Katholieke Vereniging voor Oecumene. 
Ik was verrast door de titel, waarin de dialoog wordt aangehaald die destijds (rond 2000) aan de orde kwam bij de cursus Doperse theologie in Mennorode. Bij welk vak dit was weet ik niet meer, maar het zal ongetwijfeld met vredeswerk te maken hebben gehad.  Lees meer >>


Actueel

Gemeentemiddag

26 november 2020, 13:30 uur
Gemeentemiddag
Dit najaar is het niet mogelijk om wijkbijeenkomsten te houden vanwege de coronapandemie. Om elkaar toch te kunnen ontmoeten wordt donderdag 26 november a.s. een gemeentemiddag georganiseerd in de kerk van 13.30 uur tot 15.30 uur. Deze middag geeft Han een inleiding op het ADS-thema ‘Thuis op aarde’ en gaan we hierover met elkaar in gesprek. 
Als u deze middag aanwezig wilt zijn graag opgeven via de email kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Uiteraard kunt u zich ook mondeling aanmelden bij een van de kerkenraadsleden. 


Diaconaal Platform Dordrecht
Het Diaconaal Platform Dordrecht is teleurgesteld en stuurde een mail: "Daarnaast is de verwachting dat diaconaal nieuws via Missie- en Samen Dordt een breder bereik zal hebben; het is nogal teleurstellend voor het DPD-bestuur om van 'gewone' gemeenteleden te horen dat ze nog nooit van het DPD hebben gehoord; kennelijk lukt het de diakenen niet om diaconaal nieuws - waaronder de verslagen van de halfjaarlijkse bijeenkomsten -  in eigen gemeente onder de aandacht te brengen." Lees meer >>


We hebben God niet in onze broekzak

We hebben God niet in onze broekzak
We luisterden naar het verhaal over de Farizeeërs en de Herodianen die Jezus de (strik)vraag stellen: is het geoorloofd dat wij Caesar belasting betalen of niet? Het is een klassieke spagaat tussen wereldlijke macht en God. Vergelijk het probleem dat kerken momenteel hebben: luisteren naar het dringend advies van de overheid of toch vinden dat iedereen naar de kerk moet kunnen. Lees meer >>

 
 
Adres
S.M. Hugo van Gijnweg 12
Dordrecht
info@dgdordrecht.doopsgezind.nl
     
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl