dg dordrecht > nieuws

Nieuws

Gemeenteweekend

Gemeenteweekend
De trek naar het noorden: we waren de ganzen dit jaar voor. Hoewel de maximum snelheid in Nederland inmiddels verlaagd is, haalden zo'n 35 Dopers uit Dordrecht, Den Haag en Rotterdam en hun omgevingen alle vliegende vogels in. Bestemming Fredeshiem en het gemeenteweekend waaraan de Haagse dopers voor 't eerst deelnamen en we DG Aardenburg dit jaar helaas moesten missen. Lees meer >>

Versoepelingen in de kerkdiensten!
Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft een nieuw advies uitgebracht naar aanleiding van de versoepelingen die de overheid heeft doorgevoerd aangaande de covid-19maatregelen per 25 september. 
Een delegatie van beide kerkenraden (VEG en Do) heeft dit advies besproken en besloten de volgende versoepelingen door te voeren per 3 oktober: Lees meer >>
Wereld Broederschapsdag

Ruth

Ruth
In de dienst werd hoofdstuk 2 uit het boek Ruth gelezen. Dat oude verhaal van Ruth, is nog springlevend en actueel. Ds. Annabel de Jong nam ons mee op zoek naar de eigen Ruth. Boaz leeft zijn geloof. Hij ziet Ruth als een mens, een vrouw, een kind van God. En hij zorgt ervoor dat zij op zijn velden aren kan lezen. Ruth zegt: "U hebt zich mijn lot aangetrokken."  Wat er ook verteld wordt over vluchtelingen, we kunnen met zijn allen wegkijken, maar als je onrecht hebt gezien zie je het meer. Lees meer >>

Collecte duurzame ontwikkeling

Collecte duurzame ontwikkeling
Deze maand voert de Werkgroep Duurzame Ontwikkeling van Doopsgezind WereldWerk actie voor herstel van de zonnepanelen van de Tent of Nations.  Lees meer >>

12345678910111213
 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl