dg dordrecht > nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief SPECIAL | Gemeenteberaad

Nieuwsbrief SPECIAL | Gemeenteberaad
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Workshop Gemeenteberaad | Welkom terug!

Workshop Gemeenteberaad | Welkom terug!
Als de kerkdeuren straks weer opengaan is het misschien even wennen. Durven we elkaar nog de hand te geven? (Her)kennen we elkaar nog wel? Wat zou er gebeuren als we proberen elkaar met nieuwe ogen te zien? In deze workshop, onder leiding van Johan Tempelaar, zoeken we concrete vormen om elkaar als gemeenteleden opnieuw en/of beter te leren kennen. Lees meer >>

Start fysieke diensten op 4 juli
In de kerkenraadsvergadering (online) van 17 mei jl hebben we besproken wanneer we de fysieke diensten weer willen gaan opstarten. Besloten is om te starten op 4 juli in de Remonstrantse kerk, tevens de eerste gezamenlijke zomerviering van de Remonstranten, VEG en Doopsgezinden.
Evenals vorig jaar heeft de Remonstrantse gemeente hun kerk beschikbaar gesteld voor de diensten in juli en augustus en zullen we om de beurt zorgdragen voor de viering.  Lees meer >>
Workshop Gemeenteberaad| Uit de stress met de persoonlijke belijdenis

Workshop Gemeenteberaad| Uit de stress met de persoonlijke belijdenis
De persoonlijke belijdenis is voor ons doopsgezinden een dierbare verworvenheid. Toch kost het de meesten veel moeite en stress om iets van een persoonlijke geloofsvisie op papier te krijgen. Workshop o.l.v. Paul Thimm. Lees meer >>

Weer een nieuw begin?

Weer een nieuw begin?
De periode van bezinning, van het wat soberder leven, van de aandacht op de ander richten ligt al weer een paar weken achter me. Het voelt alsof vanuit het donker het hoopvol licht met het feest van Pasen is weggeëbd.  Lees meer >>

12345678910111213
 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl