> dordtse confessie, 1632

Dordtse Confessie, 1632

Confessie

Ende

Vredehandelinge,

Geschiet tot Dordrecht, Anno 1632
den 21en April, tusschen de doopsghesinde
die men de Vlaminghen noemt: Waerin
een yder kan sien ende merken,
gemaeckt ende bevestight
is

Matth. 5 : 9.
Saligh zijn de Vrede-maeckers, want sy sullen Godts
kinderen ghenaemt worden

Hebr. 12 : 14.
Haeckt nae den Vrede ende Heylichmaeckinghe, 
sonder dewelcke niemandt den Heere sien en sal.

1. Corinth. 7 : 15.
Godt heeft ons in Vrede gheroepen.

Tot Haerlem,

Ghedruckt by Hans Passchiers van Wesbusch, Boeckdrucker
op 't Marcktveldt in den beslagen Bybel. 1633

 

Titelpagina van de eerste druk uit 1633, aanwezig in de Doopsgezinde Bibliotheek te Amsterdam. De Confessie van Dordrecht, die was opgesteld om eenheid onder de Vlaamse Doopsgezinden te brengen, heeft naderhand als 'belijdenis'voor de Duitse, Franse en Noordamerikaanse Doopsgezinden (The Christian Confession of the Faith of the Harmless Christians. 1727) een nog grotere betekenis gekregen. De reden hiervoor was dat de typische Dopers-Doopsgezinde kenmerken, ondermeer de doop op belijdenis, de gemeenteopvatting en de weerloosheid, duidelijk uiteengezet werden.

Introduction: Mennonite Confession of Faith

The Dordrecht Confession of Faith

 

Terug

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl