> projecten > seizoen 2018-2019

Seizoen 2018-2019 Kinderrestaurant Crabbehoeve

 
 

We hebben in 2015-2016 ons diaconaal project gedaan voor de kindertuin Crabbehoeve. Het gaat om kinderen in een multiculturele 'krachtwijk'. Dit is een succesvol project geweest. Nog steeds zijn scholen in de buurt betrokken bij de kindertuin. Een en ander staat ook in een breder kader 'gezond leven': sporten en gezonde voeding. De Crabbehoeve werkt samen met https://www.doeffgezond.nl/

Voor 2018-2019 wilde de Crabbehoeve graag gaan koken met kinderen. De voorbereidingen verliepen goed, maar daarna waren er allerlei zaken waardoor het project niet van de grond kwam..

In de tussentijd brachten we geld bijeen met allerlei activiteiten? Verder kregen we een subsidie van Doopsgezind Wereldwerk en werd er in de zomermaanden in de gezamenlijke diensten Do-Re-VEG voor gecollecteerd. De activiteiten waren:

 • Lunch op de Crabbehoeve op 29 augustus (kennis maken met het project)
 • Wytze Bransma komt vertellen over zijn gedichten op 3 oktober
 • Workshop door Christien Duhoux
 • Sponsorloop (voorjaar 2019)
 • Dopers concert (april 2019)
 • En wat er verder nog bedacht wordt.

Soms lopen projecten als een zonnetje, soms met horten en stoten. Maar in 2021 kon het project weer worden opgepakt in een iets andere vorm. Het bijeengebrachte geld, Euro 1400,--, kan op verschillende manieren worden gebruikt. Uit de opties die de Crabbehoeve ons voorschotelde is kozen we voor:

Kinderfeestje voor kinderen onder de armoedegrens
De Crabbehoeve schrijft een wedstrijd uit voor kinderen die normaal gesproken geen kinderfeestje hebben op hun verjaardag omdat er geen geld voor is.
Het is de bedoeling dat kinderen het aanvragen voor een ander, een broertje of zusjes, een vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje, buurkindje etc..
Met het door ons bijeengebrachte geld kan de Crabbehoeve een jaar lang 2 kinderfeestjes per maand weggeven. Ze proberen er de meest nodige gevallen uit te pikken.

Een kinderfeestje houdt in:

 • versierde ruimte
 • limonade en verjaardagstaart
 • cadeautje voor de jarige
 • activiteit met keuze uit kookworkshop of creatieve workshop
 • speelmoment (bijvoorbeeld een spel via de beamer als JustDance, Bingo of ouderwetse spelletjes
 • samen wat eten

Duur kinderfeestje 2,5 uur, maximaal 8 kindjes


Koken met kinderen

diaconaal project

Dordrecht

Crabbehoeve

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl